نوشته‌ها

اسیدشویی استخر سرامیکی

اسید شویی استخر ها با سطح سرامیکی/ راه اندازی استخر های نوساز

روشهای نگهداری استخر (اسیدشویی استخر ) اسید شویی استخرهای سرامیکی: قبلا در خصوص اسید شویی استخرهایی که سطح پوشش نهایی آنها از سیمان و رنگ بود صحبت کردیم . در این مرحله درباره ی اسیدشویی استخرهایی که دارای سطح سرامیکی هستند ، توضیح می ده…