نوشته‌ها

سونا بخار +تجهیزات

سونای بخار و تمام آنچه درباره‌ی تجهیزات مورد نیاز آن باید بدانیم

تاریخچه استفاده از سونای بخار به یونان و سپس به روم باستان باز میگردد. سونا بخار امروزی اتاقکی است با دیوار هایی از سنگ،سرامیک،کاشی و یا سایر مواد ضد آب که چند دریچه برای ورود بخار به آن تعبیه شده و به منظور جلوگیری از نفوذ بخار به خار…