هدف از این مقاله دانستن مراحل ساخت جکوزی و در دست داشتن چک لیستی است  که بتواند ایده های شما را از مرحله ذهنی به مرحله طراحی و اجرا تبدیل کند .

شرکت چشمه با تجربه دو دهه فعالیت در زمینه طراحی ،ساخت و تجهیز مجموعه استخر ،سونا و جکوزی در کنار شماست ، تا آرامش رسیدن به رویاهایتان را به شما هدیه دهد.

کارشناسان شرکت برای عملی شدن آنچه در ذهن شماست چک لیست مراحل ساخت جکوزی را طرحی کردند .

برای مشاوره جهت طراحی و ساخت و همچنین تجهیز استخر ،سونا و جکوزی با ما تماس بگیرید .

چک لیست مراحل ساخت جکوزی :

 • معماری و سازه :
 • جنس سازه جکوزی
 • موقعیت جکوزی نسبت به سطح زمین
 • جا نمایی جکوزی و محل اجرای آن
 • شکل و ابعاد جکوزی
 • تاسیسات الکتریکی :
 • عملیات مربوط به تاسیسات الکتریکی و روشنایی جکوزی
 • تهویه جکوزی :
 • تعیین دمای آب جکوزی طبق استاندارد
 • تعیین دمای هوای داخل سالن طبق استاندارد متناسب با کاربری ،
 • رطوبت تسبی هوای داخل سالن طبق استاندارد (طبق استاندارد رطوبت نسبی باید بین 50تا 60 در باشد)
 • جانمایی فن های تخلیه هوا ، تعداد فن های لازم و حجم هوای تخلیه شده
 • تعیین مواد و مصالح مناسب برای ساخت جکوزی
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی اعم از نوع لوله ها و تعداد جت ها و نوع رینگ جکوزی
 • ضدعفونی کردن آب :
 • تعیین روش ضدعفونی آب جکوزی
 • تعیین میزان ماده ضدعفونی کننده طبق استاندارد
 • تعیین نوع تجهیزات ضدعفونی (دستی یا اتوماتیک)
 • فیلتر :
 • تعیین نوع فیلتری که باید برای تصفیه آب جکوزی مورد استفاده قرار گیرد .
 • انتخاب پمپ :
 • مشخص کردن ظرفیت مورد نیاز پمپ با توجه به تعداد نفرات جکوزی
 • انتخاب پمپ مناسب برای تامین گرمایش جکوزی

شرکت چشمه